بنافت

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دهه چهل» ثبت شده است

دهه چهلی هستمه، خوامبه از خاطرات عیدی مشق شِمه وِسته بارم. اون ماقع معلّما اِماره اَتّا گَتِ عیدی دانه، اون هم اَتّا پِشته مشق بییه. 

روزای اَبِّل طبق معمول عیدی گردش بییه از درس و مشق هیچ خَوِری نَیّه، نو رَخت و نو کلوش کِردِمی و خَله هِم مُخبِر بیمی کثیف نَووشِن شیمی فَک و فامیلاها و همسایه های سِره، صاب خِنه اِما ره اَتّا کِل مِرغِنه دا یا اَمه جیف ره اَتّا کم پِستونه یا نُقل کِردِنه. اون ماقع الان واری سفره رنگین نَیّه. سفره سر معمولا کِچیله نون، چایی، دونه حلوا، پستونه، نُقل و بعضی های سفره سر هم انجیر خِشک و مَمیج هم دَیّه. 

مارون اِماره گوتنه وچه جان عیدی تِموم بَیّه، کتابِ لا ره نِخوانّی واز هاکِنین شه مشق ها ره بَنِویسین.

اَتی نویشتمی و ویشتر پِشت گوش دِم دامی مشغول کا(بازی) بیمی، اون ماقع اَمه کا، گِلی کا ، هف سنگ ، مال کا (یک قل دو قل)، تو(تاب) ، مرغنه جنگی و لوتّی کا بییه ( لوتّی کا: گسفن پوست و رِغون حلب جه دِسر کوتن درست کِردمی و دَمبِک زومی، اَضه سرنا زونه و اَضه هم  خوندستنه و سِما کِردنه ) خلاصه خَله خِش گِذشته. 

یک زمونی سرساب بیمی که چَن تا صفحه مشق ویشتر نَنِویشتِمی، دِ سه روز آخر تعطیلات، روز و شو وِسته هِنیشیم و مشق بَنِویسیم.

ماقع مشق بَنِویشتن اِما همسائه وچون، من و پرویز و قربون که همکلاس بیمی با هم رقابت کردمی اَتّا کم مشق بنویشت بیبوشیم هِئی ره وَنگ دامی فلانی ته کجه دَری اون تا گوته فلان جا، اَگه وِره دِمبال دیبوشیم سرعت ره ویشتر کِردمی. 

مه یاد نَشونه اَتّا سال معلم اَنده مشق خَله باته من و قربون دست آخر شو، لمپای پهلی چن کَش خو بوردِمی اَمه مارون اِماره راست کِردِنه و دیمِّ او زومی دواره مشغول بنویشتن بیمی. خلاصه خو اِماره حریف بَیّه و دفتر و کتاب سر خو بوردمی.  روز که وا هدا، اَمه مارون اِما ره صدا بزونه، وچه جان روز بَیّه بورین مدرسه، وقته راست بیمی متوجه بیمی اَتّا یا دِتا درس آخر ره نَرِسیمی بَنِویسیم.

خلاصه با ترس و لرز بوردمی مدرسه وری ماقعی که معلم باته مشق ره بهلین میز سر اَمه تَنِ خون بَسوته، معلم دِتا دفتر صد برگ مشق ره اَتّا دید بزو و جرت جرت پاره هاکرده. اون سال من و قربون همه جه ویشتر مشق بنویشتمی، خشبختانه چوی معلم اَمه نصیب نَیّه. 

علیخانی/ فروردین هزار و سیصد و نود و شش 

   


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۰۵
دوستعلی علیخانی